ETUSIVU

TUNNIT JA HINNASTO

KESÄLEIRIT

GALLERIA

YHTEYSTIEDOT

Asiakastiedote

SS-tallin asiakastiedote kurssilaisille ja kurssilaisten huoltajille (kevät 2011)

Toimintaamme ja asiakaspalvelua parantaaksemme pyrimme selkeyttämään kurssitunteihin liittyviä
käytäntöjä. Tavoitteena on saada hevosystäviemme työkuorma tasaisemmaksi ja tarjota ratsastajille
vieläkin paremmat edellytykset saavuttaa omat tavoitteensa harrastuksen parissa.

Kurssitunnit

Ratsastustunnit voi ostaa kuten ennenkin 10 tai 5 tunnin kursseina. Ostamalla ratsastuskurssin varaat
paikan tiettynä päivänä tietyltä ratsastustunnilta. Yksi kurssi kestää 10 tai 5 viikkoa. Halutessasi voit
toki ratsastaa useammankin kerran viikossa samalla kortilla. Mikäli et pysty sitoutumaan säännölliseen
ratsastusajankohtaan, ovat vaihtoehtosi irtotunnit.

Kurssin maksaminen

Uudesta kurssista saat laskun menossa olevan kurssin toiseksi viimeisellä tunnilla. Laskun eräpäivä on
samana päivänä, kuin uusi kurssi alkaa. Maksamalla laskun ajallaan vahvistat kurssipaikkasi. Mikäli laskua
ei ole maksettu toiseen kurssituntiin mennessä (tai poikkeavasta eräpäivästä sovittu Sinikan kanssa),
menetät paikkasi ratsastustunnilla.

Poissaolo kurssitunnilta

Poissaolosta tulee ilmoittaa hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään ratsastuspäivän puhelinpäivystykseen.
Jos poissaoloa ei ole ilmoitettu asianmukaisesti tai ajallaan, menetät kurssitunnin hinnan.
Jos tunti perutaan tallin puolesta (esimerkiksi pakkasten vuoksi), ei kyseessä ole poissaolo
ja tuntia ei tarvitse korvata.

Korvaustunnit

Jos olet ollut poissa kurssitunnilta, voit ratsastaa väliin jääneen tunnin korvaustuntina jonain toisena päivänä
toisella ratsastustunnilla. Kurssin aikana kertyneet korvaustunnit tulee ratsastaa viimeistään seuraavan kurssin
loppuun mennessä.

Kurssin keskeytyminen

Joskus kurssi voi keskeytyä esimerkiksi loukkaantumisen, sairauden tms. syyn vuoksi. Tällöin
käyttämättömät kurssitunnit odottavat paluutasi.

Puhelinpäivystys

Puhelinpäivystys: Ilmoitukset poissaoloista (myös tekstiviestinä), korvaustuntien ja irtotuntien varaus.
Puhelinpäivystyksen numero:              0400 733 068  Susanna Sillantaka-Vauto
Puhelinpäivystysajat:                           Maanatai-Torstai   klo  15:00-15:45
                                                             Perjantai                 klo  15:00-15:45
                                                             Lauantaina             klo  08:45-09:30

Tunneista

Tallille on hyvä tulla viimeistään puoli tuntia aikaisemmin, jotta ehdit tarvittessasi laittaa ratsusi kuntoon.
Jos tulosi jää viime tippaan, ilmoita tallin numeroon asiasta (03-5436 279) saadaksesi apua ratsusi varustamiseen tunnille.
Ratsastustunnin pituus on noin 50 minuuttia. Joskus saattaa tulla tilanne ( esimerkiksi äkillinen ukkoskuuro), jossa tunti joudutaan keskeyttämään hetkellisesti turvallisuussyistä. Tällaisten force majeur- tilanteiden osalta menetettyä ratsastusaikaa ei korvata erikseen. Opettaja jakaa hevoset sen mukaan, millä hevosella kukin ratsastaja pystyy parhaiten suoriutumaan tunnin tehtävistä ja oppimaan uutta, ratsastajan omat tavoitteet huomioidaan. Hevostoiveita voi toki esittää ja opettaja huomio varmasti toiveita mahdollisuuksien mukaan. Muistathan myös kiittää ratsuasi hoitamalla se huolellisesti ratsastuksen jälkeen. Varusteet viedään omille paikoilleen, kuolaimet pestyinä, pintellit käärittyinä. Noudatathan tallihenkilökunnan ohjeita.

Turvallisuudesta

Hevoset ovat isoja eläimiä, joilla on oma tahto. Tallialueella olevat lukuisat ohjeet ovat meidän kaikkien parhaaksi. Noudatathan ohjeita ja kieltoja, niillä on tarkoituksensa. Huoltajat, varmistattehan, että vielä lukutaidottomat ratsastajan alutkin ymmärtävät ohjeet. Pukeutuminen on osa turvallisuutta paitsi ratsastaessa myös tallialueella liikuttaessa. Ratsastaessa kypärä, korolliset kengät/saappaat (ja hanskat) ovat pakollisia. Tallialueella tukevat kengät tai saappaat ovat paras vaihtoehto, paljaat varpaat, crocsit ja sandaalit eivät kuulu tallille. Muuten vaatetus kannattaa sopeuttaa säätilan mukaan. Ja muistathan, että liehuvat huivit ja vaatteista roikkuvat naru- yms. lenkit ovat aina turvallisuusriski hevosten kanssa touhutessa.

Ole ajoissa - noudata henkilökunnan ja opettajan ohjeita - ota muutkin huomioon - ja nauti hyvästä harrastuksesta hevosten parissa.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on toiminimi Susanna Sillantaka-Vauton (SS-Talli), Y-tunnus 1844335-2, henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 12.7.2019. Viimeisin muutos 12.7.2019.

1. Rekisterinpitäjä Toiminimi Susanna Sillantaka-Vauto, Kapakanmäki, 37770 Tarttila

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Susanna Sillantaka-Vauto, sstalli@hotmail.fi, 040 073 3068

3. Rekisterin nimi SS-Tallin asiakasrekisteri. Rekisteri sisältää tiedot SS-Tallilla säännöllisesti ratsastavista kurssituntiasiakkaista.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön tai hänen huoltajansa antama suostumus, joka on annettu asiakaskortin allekirjoituksella. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), asiakkuuteen vaikuttavat asiakkaan itse antamat lisätiedot. Asiakastiedot (asiakaskortti) säilytetään asiakkuuden keston ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta asiakkaan täyttämällä asiakaskortilla, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan luovuttaa onnettomuustilanteessa hoitohenkilökunnalle tai saamisten perintätilanteessa ulosottoviranomaiselle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteri säilytetään paperisena lukitussa kaapissa SS-Tallin toimitiloissa. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistaminen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Tämä on toiminimi Susanna Sillantaka-Vauton (SS-Talli), Y-tunnus 1844335-2, henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 12.7.2019. Viimeisin muutos 12.7.2019.

 

SS-TALLIN ASIAKASTIEDOTE elokuu 2019.

Hyvä asiakkaamme, olen tehnyt 30 vuotta työtä talliyrittäjänä ja ratsastuksenopettajana. Kuutena päivänä viikossa, viisikymmentä viikkoa vuodessa olen opettanut ratsastuksen taitoja ja huolehtinut 24/7 meille kaikille niin tärkeiden kumppanien, hevosten, hyvinvoinnista. Näiden vuosien aikana on ratsastusharrastuksen aloittanut SStallilla lähes tuhat innokasta lasta, nuorta ja aikuista. Joillakin harrastus on kestänyt muutaman vuoden, joillekin siitä on tullut elinikäinen ilo ja muutamille jopa elämäntapa. Vuodet ovat olleet antoisia, mutta myös raskaita fyysisesti ja joskus myös henkisesti.

Ala ja ratsastus harrastuksena on murroksessa. Ratsastajien määrät ovat laskussa, uudet ja koko ajan tiukkenevat määräykset säätelevät toimintaa ja asettavat paineita talliyrittäjyydelle. Kännykkä, somekulttuuri ja kiireinen, suorittava elämäntapa ovat tunkeutuneet myös tallimaailmaan. Ennen tallilla vietettiin aikaa, puuhailtiin hevosten ja toisten ratsastajien kanssa ja samalla opittiin hevosmiestaitoja. Tänä päivänä iso osa harrastajista viettää tallilla aikaa vain pari tuntia ratsastustunnin yhteydessä.

Täytin keväällä 50 vuotta. Tämän rajapyykin saavuttaminen kirkasti jo pidempään mielessäni itäneen ajatuksen muutoksen tarpeesta. On tullut aika hidastaa tahtia ja ottaa aikaa myös itselle ja läheisille ihmisille. Tässä iässä ei vain enää jaksa samalla tavalla kuin nuorena. Haluan tehdä työni hyvin ja tiedän, että minulla on ratsastuksenopettajana vielä paljon annettavaa, mutta nykyisellä kaikkea kaikille - toimintamallilla siihen ei ole mahdollisuuksia.

Tämän vuoksi SS-tallin toiminta muuttuu syksyllä 2019. Ratsastustunteja on viitenä päivänä viikossa maanantaista perjantaihin, kaksi tuntia illassa klo 17.30 – 19.30. Ratsastustunnin pituus on 60 minuuttia ja hinta 35,- euroa/tunti. Ryhmäkoko on 4 ratsastajaa. Ratsastajien käytössä on jatkossa vain hevoset ja samalla otamme käyttöön painorajan ratsastajille, 90 kg. Tunneilla siirrytään pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen työskentelyyn, jossa ratsastajilla on mahdollisuus kehittyä oman tasoisessa ryhmässään. Siirtymävaihe 1.8.2019 – 12.10.2019 Tunnit jatkuvat nykyisellään elokuusta lokakuulle, näin kaikilla ratsastajilla on mahdollisuus ratsastaa nyt kesken olevat kurssinsa loppuun.Jos kurssisi loppuu jo elokuulla / syyskuun alkupuolella, voit halutessasi ostaa 5 kerran kurssin ja ratsastaa sillä 12.10. asti. Ja vaikka et enää uutta kurssia ottaisikaan, voi rästitunteja ratsastaa siirtymävaiheen loppuun saakka.

Poissaoloilmoitukset viimeistään ratsastuspäivänä klo 14 mennessä, mielellään tekstiviestillä 040 073 3068. Tiedustelut ja tuntien varaukset maanantaista perjantaihin klo 6 – 22 Susannalta 040 073 3068.

Uusi toimintamalli käynnistyy 14.10.2019 Nyt pyytäisin, että Sinä, joka haluat ratsastaa tallillamme jatkossakin, laittaisit minulle vähintään yhden, mieluummin useammankin vaihtoehtoisen päivän ja kellonajan, jotka sopivat Sinulle. Näin siksi, että saan muodostettua mahdollisimman samantasoiset ja samanlaisilla tavoitteilla olevat ryhmät. Vastaukset voi laittaa sähköpostilla sstalli@hotmail.fi tai tekstiviestillä 040 073 3068 30.9.2019 mennessä. Jos Sinulla on kysyttävää muutoksesta, ota rohkeasti yhteyttä!

Terveisin, Susanna